Kelan palveluntuottaja

Vuodesta 2000 lähtien minulla on ollut sopimus Kelan kanssa vaikeavammaisten puheterapian tuottamisesta avohoitona.

 

Vaikeavammaisten lääkinnällisellä kuntoutuksella tuetaan vaikeavammaista kuntoutujaa mahdollisimman itsenäiseen ja täysipainoiseen toimintaan ja osallistumiseen. Kela järjestää vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta alle 16-vuotiaille lapsille ja joissakin tapauksissa myös työelämän ulkopuolella oleville yli 65-vuotiaille. Työikäisille Kela järjestää kuntoutusta, joilla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta. 

Toteuttamani puheterapia on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja noudatan palveluiden tuottamisessa Kelan avoterapiastandardia.

Lähteet ja lisätiedot:

www.kela.fi

www.kela.fi/Yhteistyökumppanit>Kuntoutuspalvelut>Standardit>Hyväksytyt standardit>2015>Vaikeavammaisten avoterapiat

www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/kuntoutus

Kelan avoterapiastandardi

Terapioiden tuottamisessa noudatan Kelan avoterapiastandardia

(www.kela.fi/Yhteistyökumppanit>Kuntoutuspalvelut>Standardit>Hyväksytyt standardit>2015>Vaikeavammaisten avoterapiat)

Standardissa määritellään vaikeavammaisten lääkinnällisten avoterapiapalveluiden laatuvaatimukset. Standardin tavoitteena on turvata Kelan kuntoutujille hyvälaatuiset avoterapiapalvelut oikea-aikaisesti sekä varmistaa kuntoutujien oikeudet. Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutujan hoitavan tahon laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. 

Laadukkaan kuntoutusprosessin lähtökohtana on, että kuntoutujan tilanne otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon, kuntoutustavoitteet asetetaan asiakaslähtöisesti ja tehdään yhteistyötä kuntoutujan lähiverkoston kanssa. 

GAS-tavoitteet

Lisätietoa GAS-menetelmästä:

www.kela.fi/gas-menetelma