Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on auttaa kieli-, puhe- tai kommunikaatio ongelmaista lasta tai aikuista. Poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä ja näin parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä.

Palveluvalikoima

Puheterapeutin tutkimus

* kuntoutustarpeen arviointi ja seuranta

* kommunikaatioympäristön arviointi

Puheterapiakuntoutus

* Yksilöllinen terapia

* vastaanotolla, kotona, päiväkodissa, laitoksessa ja koulussa

* moniammatillinen yhteistyö

* ohjaava kuntoutustyö 

Asiantuntijapalvelut

* Laulupirrtämismenetelmän koulutukset

Erityisosaaminen ja kiinnostuksen kohteet

* dyspraksia

* kielellinen erityisvaikeus

* lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

* autismin kirjon asiakkaat

Palvelujen tilaajat ja ostajat

* Kela

* HUS

* Vantaan kaupunki

* vakuutusyhtiöt

* itse maksavat asiakkaat